TANIEC SPORTOWY

01.09.2021

TANIEC SPORTOWY
- Zajęcia w grupach początkujących - klasy H, G, F
- Zajęcia w grupach sportowych - klasy E - S
- Lekcje indywidualne
- Udział w warsztatach i szkoleniach tanecznych ze światowymi
gwiazdami tańca
- Udział w międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych turniejach tańca
- Uczestnictwo w obozach treningowych letnich oraz zgrupowaniach zimowych.

INAUGURACJA ZAJĘĆ 01.09.2021 r.

Grupa 1
Poniedziałek
18:45-19:45 FITNES (sala C)
20:00-21:30 LATIN (sala A)
Środa
18:45-20:00 – MODERN (sala C)
20:15-21:45 STANDARD (sala A)
Piątek
20:00-21:45 PRACTICE (sala A,B)

Grupa 2
Wtorek
17:15-18:15 FITNES (sala A)
18:30-20:00 LATIN (sala A)
Środa
17:45-18:45 – MODERN (sala B)
Czwartek
18:30-20:00 STANDARD (sala A,B)
Piątek
20:00-21:45 PRACTICE (sala AB)

Grupa 3
Poniedziałek
18:45-20:15 STANDARD (sala B)
ŚRODA
18:30-20:00 LATIN (sala A)
Piątek
17:30-18:30 FITNESS (sala C)
18:45-20:00 PRACTICE (sala AB)

Grupa 4
Poniedziałek
17:15-18:30 (sala B)
Środa
17:15-18:30 (sala B)
Piątek
17:30-18:30 FITNESS (sala C)

18:45-20:00 PRACTICE (sala AB)

Grupa 5
Poniedziałek
17:45-18:30 (sala C)

Środa
17:00-17:45 (sala B)

Grupa 6
Wtorek, 16:30-17:15 (sala A)
Czwartek 16:30-17:15 (sala C)

Grupa 7
Poniedziałek
17:15-17:45 (sala C)

Grupa 8
Czwartek
17:15-17:45 (sala C)

Grupa 9
Wtorek
17:00-17:45 (sala C)

Grupa 10
Wtorek
16:30-17:00 (sala C)

ZAPRASZAMY!!!